מדיניות פרטיות

כללי

בעת השימוש הנעשה בשירותי האתר נאסף עליך מידע, חלק מהמידע שנאסף מזהה המשתמשים באופן אישי, מידע שאותו המשתמש יכול למסור באופן מודע, כגון השארת פרטים, רישום לאתר, מילוי טפסים וכדומה, כמו כן, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ולא נשמר עם הפרטים האישיים.

מאגר המידע

הנתונים הנאספים ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

רישום לשירותים

יתכן וידרשו פרטים אישיים בעת הרישום לאתר והשירותים השונים המסופקים בו, אנו בחברת תומר סייט נבקש רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך אספקה של השירותים הנדרשים או רכישתם של המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע הנאסף  בעת השימוש באתר, יעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת:

 • לאפשר שימוש בשירותים השונים הקיימים באתר.
 • לצורך רישום פרטים ומילוי של טפסים הנחוצים לאספקת שירותי החברה.
 • לצורך שיפור, העשרה ושינוי התכנים והשירותים המוצעים באתר.
 • לצורך קבלת שירותי האתר ורכישת מוצרים, לרבות פרסום תכנים ומידע
 • על מנת להתאים מודעות המוצגות באתר בעת ביקור באתר וזאת בהתאם לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
 • המידע שייאסף הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

חברת תומר סייט מעוניינת מדי פעם לשלוח אליך מידע בדואר אלקטרוני בדבר שירותים שונים וכן מידע אשר ישמש לצורך השלמת השירותים בעת רישומך לאתר, וזאת בנוסף למידע פרסומי ושיווקי.

המידע ישלח אליך בהסכמה מפורשת שניתנה על ידך, ניתן לבטל הסכמה זו לקבלת דיוור בכל עת

חברת תומר סייט מתחייבת לא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, המידע הסטטיסטי שנאסף אינו מזהה אותך אישית

מסירת מידע לצד שלישי

חברת תומר סייט לא תעביר את הפרטי האישיים והמידע הנאסף על פעילות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אלא כי המפורט להלן:

 • במידה ותתבצע רכישה ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועברו לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם וזאת לצורך השלמת התהליך.
 • השלמת תהליכים ואספקת שירותים ומוצרים המסופקים על ידי החברה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה המחייבת את חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילות של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך הוראות מדיניות פרטיות זו.

קבצי Cookies

אתר החברה תומר סייט עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים והתאמה של האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קבצי cookies, אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

אבטחת מידע

חברת תומר סייט מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחתו של המידע, המערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט, לכן החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.